top of page

Uddannelse

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Under studiet var det vigtigt for mig at lave studierelevant arbejde, så jeg allerede tidligt kunne forbinde min teoretiske viden til praksis. Det har resulteret i mange varierende studiejobs samt frivilligt arbejde ved siden af studiet. Nedenfor kan du læse mere præcist hvad jeg har beskæftiget mig med gennem de sidste 6 år. 
 

Bachelor-projekt

"Transmissionen af kollektive traumer" - en teoretisk undersøgelse af transgenerationelle traumer. 

 

Speciale

"Exit fra rocker-/bandemiljøet: At blive til i en ny verden.

En kvalitativ undersøgelse af exitprocessens identitetsrelaterede udfordringer."

Arbejdserfaring

Kompetencecenter for

Spiseforstyrrelser

Her foretog jeg de diagnostiske interviews EDE (Eating Disorder Examination Interview) - både som udredende funktion og før/efter behandling. Dette med henblik på klinikkens behandling for BED (Binge Eating Disorder). Derudover behandlede jeg datasæt i forhold til behandlingseffekt. 

Avilius

Her har jeg varetaget mange samtaleforløb med unge mennesker, der har oplevet udfordringer i deres liv. Problematikker, som samtalerne særligt har berørt, har været selvværdsproblematikker, stress, præstationspres, identitetskriser og relationelle problemer.
Gennem Avilius har jeg også holdt oplæg og workshops.

Tiponi

Her har jeg varetaget terapiforløb med unge mellem 10-18 år, som har været tilknyttet Tiponis familieafdeling. Derudover har jeg varetaget terapiforløb med personer, der ønskede at bryde med den kriminelle løbebane.

Dialog-ambassadør

Igennem Københavns Kommune var jeg en del af dialogkorpset
"De Fordomsfulde Diplomater". Her har jeg afholdt dialog-workshops på særligt folkeskoler og gymnasier. Workshopsene har særligt omhandlet fordomme og diskrimination, hvor der har særligt været fokus på det at være minoritet. 

Transmogriffen

Transmogriffen er et værested for psykisk sårbare og ensomme unge, hvor frivillige laver mange hverdagsaktiviteter med dem der kommer. Det kan være alt fra indkøb, madlavning, brætspil og ture til forskellige steder. Der har også altid været mulighed for at få en 1-1 samtale.  

Mino Ung København

I Mino Ung KBH har jeg både været bestyrelsesmedlem i en årrække samt almindelig frivillig derefter. I starten var jeg med til at opbygge foreningen gennem dannelse af arbejdsgrupper og projekter.
Mino Ungs overordnede formål er at skabe stærke relationer på tværs af minoriteter og derigennem udbrede forståelsen af at være minoritetsdansker gennem faglighed, inklusion og dialog.

Radicalisation Awareness

Network (RAN)

RAN hører under den Europæiske Kommission. Igennem dette netværk har jeg deltaget i konferencer og webinarer, som har til formål at arbejde intensivt med strømninger og udfordringer, der ses i arbejdet med radikalisering. Først var jeg en del af "RAN Young" arbejdsgruppen, mens min nuværende arbejdsgruppe er

"Mental Health". 

Kriminalforsorgen

Dette er mit nuværende job, hvor jeg varetager en bred vifte af forskellige opgaver - heriblandt terapiforløb med indsatte. 

bottom of page